نمایش 1 - 2 از 2
حاشیه نگاری خاورستان از شورای مسکن مهر خراسان‌جنوبی؛
شورای مسکن خراسان جنوبی درحالی‌که برای به پایان رسیدن این پروژه در سال جاری تشکیل شده بود با حواشی به پایان رسید.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر:
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهرگفت: ان‌شاءالله اگر امسال انشعابات مسکن مهر به اتمام برسد تا پایان سال شاهد افتتاح و اتمام پروژه‌های مسکن مهر در خراسان‌جنوبی خواهیم بود.
اشتراک در مهرآبادی