نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فردوس خبر داد
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فردوس گفت: با صدور 3 فقره پروانه بهره برداری صنعتی در شش ماهه اول سال 97 بیش از 111 میلیارد ریال سرمایه گذاری در حوزه صنعت این شهرستان انجام شده است.
اشتراک در مهدی صادقی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فردوس، سرمایه گذاری در صنعت شهرستان فردوس، خاورستان