نمایش 1 - 2 از 2
معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی استاندار خراسان جنوبی:
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان‌جنوبی گفت: برنامه‌های اوقات فراغت استان از نظر کمی خوب است اما از نظر کیفی و غنای برنامه‌ها اطلاع زیادی نداریم که دستگاه‌های متولی باید برنامه ریزی برای اجرای برنامه‌های متناسب باعلاقه نسل جوان داشته باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی تاکید کرد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی گفت: راه اندازی تشکل ها مردم نهاد برای اشتغال های پایدار روستایی بسیار مهم است و تشکل ها باید مردم را نیز برای انجام کار و اشتغال زایی تشویق کنند.
اشتراک در معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی