نمایش 1 - 1 از 1
معاون اورژانس خراسان جنوبی خبر داد
معاون اورژانس خراسان جنوبی از فعالیت 420 نفر نیروی تخصصی فوریت های پزشکی استان در طرح تابستانه سال جاری خبر داد. .
اشتراک در معاون اورژانس خراسان جنوبی