نمایش 1 - 1 از 1
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان‌جنوبی:
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: درسال گذشته 7 هزار و 28 تماس به خطوط استان گرفته شده که نسبت به مدت مشابه در سال 96 که 5 هزار و 389 تماس بوده 30.93 درصد رشد داشته است.
اشتراک در معاون امور اجتماعی