نمایش 1 - 1 از 1
معاون امداد ونجات هلال احمر خراسان‌جنوبی خبر داد
معاون امداد ونجات هلال احمر خراسان‌جنوبی گفت: پس از6 ساعت عملیات جستجو جوان 21 ساله که در حوالی روستای رزگ بیرجند راه خود را گم کرده بود توسط نیروهای امدادی پیدا شد.
اشتراک در معاون امداد ونجات هلال احمر خراسان‌جنوبی