نمایش 1 - 2 از 2
برادر دانشمند برجسته ایرانیِ دربند آمریکا، گفت: عوامل امنیتی آمریکایی خیلی تلاش کردند تا برادرم را وادار به پذیرش یک سری اتهامات بی اساس کنند اما دکتر سلیمانی اصرار دارد که هیچ‌گونه اقدام خلافی را مرتکب نشده است.
کبگانیان خبر داد
دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: پیگیری‌های نهادهای ذیربط کشور پیرامون وضعیت دانشمند ایرانی بازداشت شده در زندان آمریکا تسریع شده است.
اشتراک در مسعود سلیمانی