نمایش 1 - 1 از 1
به صورت همزمان در سراسر کشور؛
مسئول بسیج مهندسین و منابع طبیعی خراسان‌جنوبی گفت: رزمایش" بسیج کشاورزی جهاد خدمت" به صورت همزمان در سراسر کشور با هدف رونق تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی در خراسان جنوبی آغاز شد.
اشتراک در مسئول بسیج مهندسین و منابع طبیعی خراسان جنوبی