نمایش 1 - 1 از 1
سرپرست بنیاد نخبگان خراسان‌جنوبی خبر داد
سرپرست بنیاد نخبگان خراسان‌جنوبی از کمک 8.5 میلیارد تومانی به مراکز رشد و فناوری خراسان جنوبی مربوط به مصوبات سفر معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به بنیاد نخبگان این استان خبر داد.
اشتراک در مراکز نوآوری و شتاب دانشگاه بیرجند