نمایش 1 - 1 از 1
مدیر کل مرکز فناوری اطلاعات سازمان ملی استاندارد ایران مطرح کرد
مدیر کل مرکز فناوری اطلاعات سازمان ملی استاندارد ایران گفت: استانداردسازی کلید توسعه پایدار است.
اشتراک در مدیر کل فناوری اطلاعات استاندارد