نمایش 1 - 3 از 3
گفتگوی تفصیلی با معاون کمیته امداد؛
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد، با بیان اینکه تنها ۵ درصد از منابع اشتغال‌زایی کشور در اختیار این نهاد است، گفت: با این وجود یک سوم بیکاران کشور مددجو یا تحت حمایت کمیته امداد هستند.
کارشناس سیاسی:
کارشناس سیاسی با بیان این‌که باید جنگ اقتصادی را به فرصت تبدیل کرد گفت: دولت، افرادی که در بانک پول دارند را تشویق کند تا طرح‌های نیمه‌تمام را تمام کنند.
امام جمعه نهبندان:
امام جمعه نهبندان با بیان این‌که رمز مؤفقیت در شهرستان کم‌برخوردار نهبندان مدیریت انقلابی است گفت: نهبندان روی گنج است و می‌تواند به عنوان یک قطب بزرگ جهت فعالیت سرمایه‌گذاران در نظرگرفته شود.
اشتراک در مدیریت انقلابی