نمایش 1 - 4 از 4
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی:
نصرآبادی گفت: چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی خراسان جنوبی از لحاظ حضور عرضه کنندگان بسیار عالی و مطلوب تر از سال های گذشته است.
همزمان با رویداد ملی 14 آذر:
نصرآبادی گفت: 120 هزار اصله نهال در 900 هکتار از عرصه های خراسان جنوبی در پویش همگانی نهال کاری کاشته می‌شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از وجود ۳۵ کانون بحرانی فرسایش بادی در استان خبر داد و گفت: ‌گردوغبار ‌نوار شرقی خراسان جنوبی منشأ خارجی دارد.
در هفته جهاد کشاورزی؛
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: در هفته جهاد کشاورزی 18 پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اعتباری بیش از 18 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
اشتراک در مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی