نمایش 1 - 1 از 1
مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین معاونت توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران مطرح کرد
مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین معاونت توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران گفت: پیش بینی شده طی روزهای آینده 500 هزار قطعه ماهی تیلاپیا و 300 هزار قطعه ماهی آمور و کپور در استان به صورت رایگان توزیع شود.
اشتراک در مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین معاونت توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران