نمایش 1 - 1 از 1
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران خبر داد
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان این‌که ذات سازمان الکترونیک در حرکت بلوغ پیدا می کند، تصریح کرد: طرح رسیدگی الکترونیکی به اسناد بستری اکنون در 60 بیمارستان انجام شده و تا پایان سال به 500 بیمارستان دولتی افزایش خواهد یافت.
اشتراک در مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران