نمایش 1 - 1 از 1
طی حکمی؛
طی حکمی،مجید پور عیسی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان‌جنوبی منصوب شد.
اشتراک در مجید پور عیسی