نمایش 1 - 1 از 1
مسئول متنا خراسان جنوبی مطرح کرد
مسئول متنا خراسان جنوبی گفت: ازجمله تولیدات انتشاریافته می‌توان به ساخت 7 قسمت پویانمایی با عنوان «ما یک خانواده شاد هستیم»، ساخت فیلم کوتاه با عنوان «نگاه حسرت‌آلود»، طراحی بیش از 50 پوستر و اینفوگرافیک با محوریت اعتیاد و مبارزه با موادمخدر و همچنین تولید آثار گرافیکی دیگری از این قبیل اشاره کرد.
اشتراک در متنا خراسان جنوبی