نمایش 1 - 2 از 2
رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت خراسان:
رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت خراسان گفت: اساس و پایه گذاری مساجد باید بر تقوا باشد. مسجد برگرفته از هواهای نفسانی نیست. امام جماعت نیز نباید اسیر تحلیل باورهای غلط توده مردم باشد و مسجد جای بی تقوایی نیست.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سربیشه:
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سربیشه گفت: رئیس‌جمهور نیز گاهی از بدعهدی و نافرجام بودن برجام سخن می‌گوید و گاه از پرثمر بودن برجام! که واقع بینی در این خصوص توسط دولت و قبول شکست برجام نه تنها از عزت دولت نمی‌کاهد بلکه اقرار به خطا و تلاش برای جبران آن بر عزت دولت خواهد افزود.
اشتراک در فرجام