نمایش 1 - 1 از 1
طی احکامی جداگانه از سوی استاندار خراسان جنوبی، معاون برنامه‌ريزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان سرايان و بخشدار جلگه ماژان در شهرستان خوسف منصوب شدند.
اشتراک در عنوان معاون برنامه‌ريزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان سرايان