نمایش 1 - 2 از 2
گزارش/
کارکران کاشی نیلوفر بیرجند به دلیل عمل‌نکردن مدیران کارخانه به تعهد پرداخت حقوق و دیگر معوقات، صبح امروز مقابل استانداری خراسان جنوبی حضور پیدا کردند.
صبح امروز صورت گرفت؛
کارگران خط تولید کارخانه کاشی نیلوفر بیرجند در اعتراض به عدم پرداخت 9 ماهه حقوق خود تجمع اعتراضی ایجاد کردند.
اشتراک در عدم پرداخت حقوق کارگران