نمایش 1 - 1 از 1
دادستان کل کشور به جلسات برگزار شده با مسئولان دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: پرونده حادثه دانشگاه آزاد آماده ارسال به دادگاه است.
اشتراک در عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی