نمایش 1 - 1 از 1
در راستای اجرای طرح جهاد همبستگی ملی صورت گرفت
مسئول بسیج سازندگی خراسان‌جنوبی گفت: برنامه ریزی شده هر مسجدی که می‌خواهد ساخت خانه‌ای را انجام دهد در سامانه " عمران اجتماعی" ثبت کند که در خراسان‌جنوبی نیز تاکنون اطلاعات بیش از 350 مسجد در سامانه ثبت شده است.
اشتراک در طرح جهاد همبستگی ملی