نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره بازرسی ونظارت سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی خبر داد
رئیس اداره بازرسی ونظارت سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی بیان کرد: طرح نظارتی ویژه شب یلدا در خراسان جنوبی برگزار می شود.
اشتراک در صنعت معدن و تجارت