نمایش 1 - 3 از 3
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهرداری بیرجند خبر داد
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهرداری بیرجند از زیباسازی تقاطع های سطح شهر خبر داد.
همایون شاکری
مدیرعامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری بیرجند:
مدیرعامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری بیرجند گفت: یک شهردار باید آشنا به سیستم شهرداری، دارای دید باز و توان مدیریتی بالا باشد و به پرسنل بها دهد.
مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری بیرجند:
مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی بیرجند، گفت: ششمین جشنواره ملی عکس در قاب ایران در بیرجند با هدف به تصویر کشیدن واقعیت امروز شهر برگزار می شود.
اشتراک در شاکری