نمایش 1 - 1 از 1
مدیر کل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی:
مدیر کل جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی از سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان خبر داد.
اشتراک در سفر وزیر جهادکشاورزی