نمایش 1 - 1 از 1
طی سفر دوروزه استاندار خراسان‌جنوبی به شهرستان قاین؛
استاندار خراسان جنوبی گفت: ۹۰ مصوبه در راستای توسعه شهرستان قاینات در زمینه های مختلف آموزشی، زیرساخت ها، تامین آب و مشکلات حوزه تولید ابلاغ می شود که تعداد زیادی از آنها تا پایان سال جاری مهلت اجرایی دارند.
اشتراک در سفر دو روزه به قاین