نمایش 1 - 1 از 1
عکس نوشت/
در عکس‌نوشته‌های زیر بیانات امام خامنه‌ای در مورد سند 2030 را مشاهده می‌کنید.
اشتراک در سخنان رهبری در مورد سند2030