نمایش 1 - 2 از 2
عکس‌نوشته/
در عکس‌نوشته‌های زیر سخنان امام خامنه‌ای ابتدای سال 1398 در جمع مردم بازخوانی می‌شود.
عکس‌نوشته/
امام خامنه‌ای فرمودند: تا وقتی رژیم آمریکا بر مبنای شرارت، دخالت، خباثت و رذالت حرکت می‌کند، شعار مرگ بر آمریکا از دهان ملت مقتدر ایران نخواهد افتاد.
اشتراک در سخنان امام خامنه‌ای