نمایش 1 - 1 از 1
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال جاری با وجود پرکاری مفسدان اقتصادی در سال جاری تنها 5 جلسه تا آذرماه برگزار کرده است.
اشتراک در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی