نمایش 1 - 1 از 1
با حضور وزیر جهاد کشاورزی صورت گرفت
عصر امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی پروژه آبیاری زیر سطحی ۷۲ هکتاری در روستای اسماعیل‌آباد نهبندان افتتاح شد.
اشتراک در زیر سطحی