نمایش 1 - 1 از 1
با پیگیری نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد؛
با پیگیری نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ردیف مستقل در اصلاحیه بودجه سال 98 کل کشور به منظور ارتقای ظرفیت بیمارستان نهبندان از 32 تخت به 95 تخت و اخذ اعتبار 35 میلیارد ریالی بدین منظور در سال 98 تصویب شد.
اشتراک در ردیف مستقل