نمایش 1 - 2 از 2
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی:
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات موجود در حوزه فرهنگی مالی نیستند و تنها با صدور مجوز حل می‌شوند، گفت: امیدواریم برگزاری جلساتی با حضور وزرای مربوطه و مسئولان استانی ثمرات خوبی از بعد معنوی، مادی و برنامه‌ای داشته باشد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت:طی دو هفته آینده جلسه ای در کمیسیون با حضور تمام اعضا برگزار خواهد شد و به مسائل و مشکلات مطرح شده در استان رسیدگی می‌شود.
اشتراک در رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی