نمایش 1 - 1 از 1
لاریجانی در دیدار با نایب رئیس مجلس بورکینافاسو:
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:جهان اسلام اکنون درگیر تنش های زیادی است که تنها با اتحاد و همدلی این کشورها قابل حل خواهد بود.
اشتراک در رئیس مجلس بورکنیافاسو