نمایش 1 - 1 از 1
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور:
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشورگفت: در حال حاضر بیش از 90 درصد پروژه‌های نیمه تمام آموزش و پرورش فعال است.
اشتراک در رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور