نمایش 1 - 2 از 2
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان‌جنوبی:
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان‌جنوبی گفت: آموزشی که منجر به توانمندی شود و خروجی داشته باشد حتما برای آن سرمایه گذاری می‌کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان جنوبی خبر داد
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر بیش از 500 پروژه نیمه تمام با پیش‌بینی اعتباری بیش از 20 هزار میلیارد ریال در استان وجود دارد که بیش از نیمی از آن‌ها دارای پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد است.
اشتراک در رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان جنوبی