نمایش 1 - 2 از 2
رئیس دامپزشکی قاینات خبرداد
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان قاینات گفت:ازابتدای سال جاری تاکنون،بیش از2میلیون و300هزارقطعه جوجه ریزی در مرغداری‌های گوشتی وتخمگذار شهرستان قاینات انجام شده است.
رئیس دامپزشکی قاینات خبر داد
رئیس شبكه دامپزشكی قاينات از واكسيناسيون بيش از 400قلاده سگ صاحبدار بر عليه بيماری مهلک وخطرناک هاری توسط پرسنل اين شبكه خبر داد.
اشتراک در رئیس دامپزشکی قاینات