نمایش 1 - 2 از 2
رئیس جهاددانشگاهی خراسان‌جنوبی:
رئیس جهاددانشگاهی خراسان‌جنوبی گفت: در صورت واگذاری فضا و تجهیزات برای راه اندازی مرکز ناباروری در استان آمادگی همکاری می‌کنیم.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان‌جنوبی خبر داد
آزمون استخدامی مشاغل عملیاتی آتش نشانی استان توسط جهاددانشگاهی خراسان جنوبی برگزار می شود.
اشتراک در رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی