نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی:
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی گفت: تعداد کل دانش آموزان بیمه شده در استان خراسان‌جنوبی 164 هزار و 104 نفر است.
اشتراک در رئیس اداره تعاون و امور رفاهی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی