نمایش 1 - 3 از 3
آنچه در جلسه شورای شهربیرجند مطرح شد
معاون توانبخشی بهزیستی خراسان جنوبی گفت:سال گذشته در راستای اشتغال زایی برای معلولان طرحی به شهرداری بیرجند مبنی بر راه اندازی "کافه هنر" به مساحت 70 متر برای عرضه محصولات ساخته شده توسط معلولان و فراهم شدن زمینه اشتغال زایی و فروش محصولاتی آنها داده شده است.
عصر امروز خانه جوان بیرجند با حضور استاندار خراسان جنوبی افتتاح شد.
مدیر کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی خبر داد
مدیر کل اداره ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: طی چند روز آینده کلنگ یک خانه جوان به مساحت یک هزار و 800 متر مربع را در مرکز استان و همچنین شهرستان طبس به زمین خواهیم زد.
اشتراک در خانه جوان