نمایش 1 - 2 از 2
عصر امروز خانه جوان بیرجند با حضور استاندار خراسان جنوبی افتتاح شد.
مدیر کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی خبر داد
مدیر کل اداره ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: طی چند روز آینده کلنگ یک خانه جوان به مساحت یک هزار و 800 متر مربع را در مرکز استان و همچنین شهرستان طبس به زمین خواهیم زد.
اشتراک در خانه جوان