نمایش 1 - 1 از 1
وزیر کشور در واکنش به اتفاقات اخیر:
وزیر کشور با بیان اینکه با خشونت پراکنی قطعا برخورد می شود، گفت: کسانی که اقدام به تخریب اموال عمومی، بی نظمی و بی قانونی می کنند باید پاسخگوی رفتارهای خود بوده و هزینه آن را بپردازند.
اشتراک در خاطیان