نمایش 1 - 1 از 1
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مکلف شده ایم دانشگاه ها را به سمت بین المللی پیش ببریم و دانشگاه های خراسان جنوبی ظرفیت بین المللی شدن را دارد که ضمن رعایت مباحث امنیتی نباید شاهد تفریط و افراط باشیم.
اشتراک در حسین سیمائی صراف