نمایش 1 - 1 از 1
عضو جامعه روحانیت مبارز:
عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه من معتقد هستم اروپایی‌ها دنبال آمریکا خواهند رفت، گفت: اروپایی‌ها نمی توانند از آمریکا جدا شوند مگر اینکه اتفاق تازه‌ای افتاده باشد چراکه اروپا همیشه دنبال آمریکا بوده است و آنچه آمریکا انجام داده اروپا نیز انجام داده است.
اشتراک در حجت الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز