نمایش 1 - 1 از 1
مدیر کل اوقاف وامور خیریه خراسان جنوبی خبر داد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی گفت: محافل جزءخوانی قرآن کریم در راستای طرح ضیافت الهی در 32 امامزاده و بقعه متبرکه شاخص استان برگزار می‌شود.
اشتراک در جزخوانی قرآن کریم