نمایش 1 - 1 از 1
امام جمعه موقت بیرجند:
امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به این‌که مهمترین خطری که ما را تهدید می کند تضاد و تقابل جبهه حق و باطل است و گفت: نباید از این تقابل غافل شویم و درمان این درد تفکر است و اگر بخواهیم در این صحنه پیروز شویم باید اهل تفکر و بصیرت باشیم.
اشتراک در جبهه تقابل حق و باطل