نمایش 1 - 2 از 2
جمعی از خبرنگاران به همراه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از مراتع منابع طبیعی شهرستان زیرکوه بازدید کردند.
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی:
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: در خراسان جنوبی 4 منطقه حفاظت شده و 3 پناهگاه حیات وحش وجود دارد.
اشتراک در تور رسانه ای