نمایش 1 - 1 از 1
یک مقام مطلع در سازمان انرژی اتمی گفت: توقف برخی تعهدات برجامی بر اساس دستور شورای عالی امنیت ملی آغاز شده است.
اشتراک در تعهدات کشور در برجام