نمایش 1 - 1 از 1
پورابراهیمی:
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:در صورت پذیرفتن FATF هیچ تضمینی برای استفاده و بهره‌گیری از روابط و عضویت ایران در FATF وجود ندارد که نمونه بارز آن برجام است.
اشتراک در تعریف تروریست