نمایش 1 - 1 از 1
شهردار بیرجند:
شهردار بیرجند گفت: عملیات اجرایی تعریض خیابان شهید قرنی کلید خورده است.
اشتراک در تعریض خیابان شهید قرنی