نمایش 1 - 1 از 1
تصادف قطار (ترن باس) با نیسان، صبح امروز درتقاطع خیابان قائمِ بهشهر، راننده قبل از برخورد قطار، خودرو نیسان را ترک کرده بود.
اشتراک در تصادف قطار