نمایش 1 - 1 از 1
مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان‌جنوبی خبر داد
مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان‌جنوبی گفت: در خراسان جنوبی 290 تشکل کارگری و کارفرمایی وجود دارد که از این تعداد 42 تشکل کارفرمایی و مابقی کارگری هستند.
اشتراک در تشکل‌های کارگری