نمایش 1 - 1 از 1
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بیرجند:
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بیرجند گفت: تا کنون 55 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بیرجند نقشه برداری شده و 45 هکتار تبدیل به یکپارچه سازی شده است.
اشتراک در تسطیح اراضی